2023-10-06_Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata – Interni revizor-latinica