Reforma rukovođenja lukom

Vlada Bosne i Hercegovine i Skupština Brčko Distrikta BH odlučile su da angažuju Konsultansku tvrtku da sprovede pregled institucionalnog okvira i da identifikuje i ocijeni alternativne strukture rukovođenja lukom i modele vlasništva nad lukom za Luku Brčko (Studiju). Studiju je administrirala Svjetska banka, a sproveo ju je MTBS iz Nizozemske.

Primarni cilj

Primarni cilj je dati okvir paketa za politike rada luke koji bi pomogao odgovornim institucijama da odrede neophodne promjene u institucionalnom okviru i da donesu odluku između alternativnih struktura za rukovođenje lukom za Luku Brčko.

Sekundarni cilj

  • Identifikacija neophodnih promjena, ako postoje, u relevantnom pravnom i regulatornom okviru Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
  • Ocjena prednosti i mana alternativnih struktura za rukovođenje lukom, uključujući model Landlord, te jasne preporuke vezane za najadekvatniji model/strukturu za Luku Brčko
  • Završetak okvira ekonomske i finansijske analize izvodljivosti uvođenja privatnog sektora u preporučeni model za koncesioniranje/prodaju luke
  • Identifikacija potreba za paralelnim investicijama, ako postoje, sa ciljem omogućavanja koncesioniranja/prodaje luke