Kapaciteti

Prema dispoziciji u odnosu na plovni put, svrstava se u luku na otvorenoj obali. Teritorija Luke Brčko prostornim kapacitetima pokriva površinu od oko 14 hektara. Veći dio površine sačinjava operativna obala sa pomoćnim i pratećim sadržajima, otvorena i zatvorena skladišta, i radionički prostor.

– Akvatorija

U neposrednoj blizini operativne obale nalaze se tri sidrišta, formirana shodno tehnološkim operacijama i vrsti robe.

– Obalski kapaciteti

Dužina izgrađene operativne obale uz kosi kej iznosi 104 m i 76 m uz vertikalni kej. Uz operativnu obalu nalaze se četiri ranžirna kolosijeka ukupne dužine 2586 m sa glavnom željezničkom stanicom Brčko, luka je povezana jednokolosiečnom trasom.

– Pretovarna mehanizacija

Glavna pretovarna mehanizacija, godišnjeg kapaciteta od oko 915 000 tona omogućava pretovar generalnih i rasutih roba: obala-kopno, kopno-obala. Mehanizaciju sačinjavaju dvije portalne dizalice tipa Ganz (5t, l=30m). Pozadinska skladišta opslužuju viljuškari i utovarivači.

– Skladišta

Za regulisanje transportnih tokova robe, promjene vrste transporta, kao i za potrebe proizvodnje Luka raspolaže sa 61.000m2 otvorenog i 11.000 m2 zatvorenog skladišnog prostora. Zatvorena skladišta su tipska, klasična podna. Rad u navedenim skladištima organizovan je po principu Ugovora za skladišni prostor iznajmljenim trećim licima.

– Carinski terminal

U sklopu teritorije Luke nalazi se carinski terminal površine 5.000 m2.