Odluka o izboru osiguranje opreme za naplatu parkinga 2023.