Odluka o imenovanju zamjenika direktora za ekonomske,pravne i opšte poslove