Konkurs-Zamjenik direktora za ekonomske,pravne i opšte poslove