Zamjenik direktora JP “Luka Brčko” g. Alija OSMANBAŠIĆ nazočio je i sudjelovao u radu 13. konferencije evropskih regiona i gradova koja je u organizaciji Instituta evropskih regija u saradnji sa EK održana u Salzburgu, Austrija u periodu od 24.do 26.09.2017.godine. Konferenciju je uvodnim govorom otvorio lično komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju EU Johannes Hahn, nakon čega su mnogobroji učesnici i panelisti, otpočeli sa trodnevnim radom. Ovoj konferenciji su pored regionalnih političkih i ekonomskih lidera sa prostora EU i zemalja koje teže da postanu punopravne članice, prisustvovao i veliki broj predstavnika diplomatskog kora, uključujući visoke dužnosnike Republike Austrije, ministre vanjskih poslova 6 država sa prostora Zapadnog Balkana kao i zvaničnici i državni službenici Vlade Brčko distrikta BiH, oba BiH entiteta, J.P. „Luka Brčko“ te načelnici opština i regionalnih parlamenata.

Ovom prilikom, na izdvojenom radnom sastanku, g.Osmanbašić, dr.Schausberger, predsjednik Instituta regija Evrope/specijalni savjetnik EK za proširenje i saradnici dr. Schausbergera za pitanja saradnje sa Zapadnim Balkanom su dogovorili sudjelovanje predstavnika JP “Luka Brčko” na predstojećoj tematskoj strukovnoj konferenciji na temu “Logistika i transport – intermodularni modeli i mogućnosti prekograničnih poticaja za razvoj”, koju ekspertski tim Instituta regija Evrope organizuje sa CEI (Centralnoevropskom inicijativom) i Vladom Primorske županije organizuje 08./09. novembra tekuće godine.