Zapisnik o procjeni kandidata i Odluka o izboru Viši stručni saradnik za računovodstvo i poreze