Perica Josić

Direktor
dipl.oec
Tel: +387 (0) 49 217-803
perica.josic@lukabrcko.ba

Emir Pitić

Zamjenik Direktora za stručno tehničke poslove
dipl.oec
Tel: +387 (0) 49 216-113
emir.pitic@lukabrcko.ba

Damir Đokić

Zamjenik direktora za ekonomske,pravne i opšte poslove
dipl.oec
Tel: +387 (0) 49 218-301
damir.djokic@lukabrcko.ba

Mirsad Čustović

Šef Sektora za finansije,opšte poslove, prodaju i marketing
dipl.oec
Tel: +387 (0) 49 216-597
mirsad.custovic@lukabrcko.ba

Vukašin Panić

Šef sektora za usluge i razvoj
dipl. ing. maš
Tel: +387 (0) 49 211-510
vukasin.panic@lukabrcko.ba

Petra Maćiš

Interni revizor
dipl. oec

Organizaciona šema