Obavještenje skidanje i reparacija cilindra i izrada st semeringa i vođice na mašini FERARI 2024.