Obavještenje o sukobu interesa -Rampe i sistem automatske naplate parkinga 2023.