Direktor J.P. Luka Brčko Marinko Viljušić i zamjenik direktora Alija Osmanbašić održali su danas u zradi uprave radni sastanak sa članovima LOT tima EUFOR-a, iz Austrije. Posebno interesovanje gosti iz Austrije izrazili su za stanje u oblasti privrede, ekonomskog razvoja i zapošljavanja.
Menadžment J.P. Luka Brčko na početku sastanka, zahvalili su se za svu dosadašnju pomoć Vlade i naroda Republike Austrije, koja je pružena građanima Bosne i Hercegovine i Brčkog, koji tamo žive, rade, školuju se i koji su dobili jednake prilike kao i građani te države. Uz zahvalnost za sve ono što je do sada učinjeno i aktivnu ulogu EUFOR-a u svim društvenim i političkim procesima na području BiH i Brčkog, direktor Viljušić je izrazio nadu da će takva praksa biti nastavljena i u budućnosti, jer BiH i Austriju vezuju tradicionalno dobri odnosi, a prioritet Brčkog su ekonomska razmjena.
Ovom prilikom komandir LOT Kuće u Brčkom uputio je čestitke za odlične rezultate, koje je J.P. Luka Brčko ostvarila na polju lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja. Komandant LOT kuće Brčko izrazio je poseban interes za projekat revitalizacije Luke Brčko. Razgovarajući o veoma uspješnoj saradnji sa lokalnom zajednicom i njenim predstavnicima, članovi austrijskog EUFOR LOT tima, izrazili su visok stepen zadovoljstva, uz uvjerenje da će se dobra saradnja nastaviti i u narednom periodu, posebno u oblasti ekonomske saradnje i privlačenja stranih investicija.
Sistem LOT predstavlja informativnu službu EUFOR-a, sa 17 kuća s timovima za vezu i osmatranje direktno na terenu, koji održavaju bliske kontakte sa stanovništvom, lokalnim agencijama za provođenje zakona, lokalnim samoupravama i o tome svakodnevno izvještavaju glavnu komandu.