OSIGURANJE 2018.-Odluka o izboru i odluka o poništenju