Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata-Zamjenik direktora 2018.godina