ZAPISNIK-O-PROCJENI-KANDIDATA-Za-poziciju-zamjenik-direktora-za-ekonomske-pravne-i-opste-poslove