Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata -Referent za pravne poslove 2018.