TOPLI OBROK 2018.-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača