JP“Luka Brčko“ d.o.o je nakon preduzimanja potrebnih predradnji za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 uspješno c ertificirana u prošloj godini od strane certifikacijske kuće Edukocert Zagreb- rekla je u razgovoru za „otisak.ba“ Snježana Novaković, zamjenikom direktora za ekonomske, pravne i opće poslove u Luci koja je i predstavnik uprave za QMS sistema (predstavnik rukovodstva za kvalitet, PRK).

Novaković je kazala da je ovaj projekat je finansiran od strane EU-QMS iz sredstava Evropske unije u kontekstu IPA programa, s ciljem d se poveća konkurentnost MSP u BiH. Projekat pruža podršku MSP za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, individualno prilagođenih poslovnim potrebama, te za certificiranje u skladu sa međunarodno priznatim standardom ISO 9001:2008, s ciljem poboljšanja konkurentnosti na međunarodnim tržištima.

-Nakon apliciranja „Luka Brčko“ je ušla u ovaj projekat, te smo dobili konsultanta QMS koji je u višemjesečnom periodu vodio konsultanski projekat prilagođen za poslovne potrebe preduzeću zajedno sa menadžmentom preduzeća i zaposlenim osobljem po pitanju stvarnih problema i prilika za rast unutar poslovanja, odnosno, mjerljiv i transparentan način poslovanja, od faze planiranja sve do realizacije istih- kaže Novaković.

Dodajući da od same primjene ovog standarda šalju jasnu poruku svim svojim poslovnim saradnicima da je cilj poslovanja identificiranje potreba i očekivanja korisnika usluga kroz efektivnu i efikasnu primjenu QMS i veće zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga.
-Nakon što smo zvanično uradili prvi nadzorni audit uspjeli smo u našoj namjeri da standard primjenimo na način da se prirodno integrira u radne procese i procedure od samog početka- objašnjava Novaković.

Prije nadzornog audita menadžment preduzeća je upoznat i edukovan za primjenu, te nakon položenog ispita certifikate Internog auditora stekli su osim Snježane Novaković PRK i Alija Osmanbašić, Stevo Đokić, te i Mirsad Čustović, od strane edukacijske kuće Oskar Quality d.o.o.