Zapisnik o obavljenom praktičnom radu za električara.