Одлука о избору најуспјешнијег кандидата ВСС дипломирани економиста (приправник)