Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata VSS diplomirani ekonomista (pripravnik)