Реформа руковођења луком

Влада Босне и Херцеговине и Скупштина Брчко дистрикта одлучиле су да ангажују Конултантску фирму да спроведе преглед институционалног оквира и да индетификује и оцијени алтернативне структуре руковођења луком и моделе власништва над луком за Луку Брчко (Студију). Студију је администратирала Светска банка, а спровео ју је МТБС из Холандије.

Примарни циљ

Примарни циљ је дати оквир пакета за политике рада луке који би могао одговорним институцијама да одреде неопходне промјене у институционалном оквиру и да донесу одлуку између алтернативних структура за руковођење луком за Луку Брчко.

Секундарни циљ

  • Идентификација неопходних промјена, ако постоје, у релевантном правном и регулаторном оквиру БиХ и Брчко дистрикта БиХ
  • Оцјена предности и мана алтернативних структура за руковођење луком, укључујући модел Ландлорд, те јасне препоруке везане за најадекватнији модел/структуру за Луку Брчко
  • Завршетак оквира економске и финансијске аналите изводљивости увођења приватнок сектора у препоручени модел за концесионирање/продају луке
  • Идентификација потреба за паралелним инвестицијама, ако постоје, са циљем омогућавања концесионирања/продаје луке