Поштовани посјетиоци

Добродошли на нову веб-страницу највећег и најзначајнијег лучког претоварног и транспортно дистрибутивног центра у региону. Ми смо окосница развоја и унапређења система транспорта у БиХ…

Сазнајте више

Од 2004. године лука послује под називом Јавно Предузеће „Лука Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ. Оснивач Јавног Предузећа је Брчко дистрикт Босне и Херцеговине. Предузеће пружа услуге у ријечном, ријечно-железничком и другом комбинираном промету правним и физичким особама из Босне и Херцеговине и иностранства. Од 14.9.2006. године ЈП „Лука Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт ВиХ је добиле статус међународне луке.

МИСИЈА

Сврха постојања, рада и развоја ЈП „Лука Брчко“ д.о.о. огледа се кроз испуњење значајне друштвене улоге у оквиру мултимодалног система транспорта роба, који се остварује пружањем квалитетних лучких услуга уз примјену савремених научних метода које омогућавају оптималан проток роба, користећи при томе савремену технологију, опрему и висок професионализам запосленика.

ВИЗИЈА

Садржајем и високим квалитетом лучких услуга уз задовољавање јавног интереса постати највећи и најзначајнији лучки претоварни и транспортно дистрибутивни центар у регији и окосница унапређења и развоја система транспорта у Босни и Херцеговини.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ

Квалитета и услужност, поштивати уговорено, урадити квалитетно већ први пут тако да квалитета наших услуга у потпуности испуни потребе и очекивања купаца, дугорочно, стабилно и позитивно пословање, успјешну маркетншку обраду тржишта, увођење нових дјелатности, ширење пословања на нова тржишта, те задовољство интереса купаца наших услуга и запосленика најважнији су критерији квалитете.

Могућност успостављања робних токова

Преко Луке Брчко могуће је успоставити директне робне токове ријеком Савом са подунавским лукама западне и источне Европе, као и са лукама на сјеверном и Црном мору.

Лука Брчко је са Европском железничком мрежом повезана са саобраћајницом Тузла – Винковци. У непосредној близини Луке Брчко налази се аутопут Загреб – Београд (Европски коридор Х), као и магистрални путни правац М14.1.

Добра повезаност копненим саобраћајницама отвара могућност за успостављање транзитних робних токова, као и токова чије је одредиште у ужем гравитационом подручју ЈП „Луке Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ.

Наши капацитети

  • Око 2,5 км дужине колосијека
  • 11.000 м ² затвореног складишног простора
  • 61.000 м2 отвореног складишног простора
  • Двије претоварн механизације – порталне дизалице 5/6т
  • Виљушкари и утоваривачи
  • Објекат за функционисање ријечног граничног прелаза
0 ha
ПОВРШИНА
0 m
ОПЕРАТИВНА ОБАЛА
0 m
МАХ. ГАЗ. ПЛОВИЛА

Контактирајте нас!

За све потребне информације контактирајте нас путем маил-а, телефона или нас посјетите лично!

Контакт инфо