Капацитети

Према диспозицији у односу на пловни пут, сврстава се у луку на отвореној обали. Територија Луке Брчко просторним капацитетима покрива површину од око 14 хектара. Велик дио простора сачијмнава оперативна обала са помоћним и пратећим садржајима, отворена и затворена складишта и радионички простор.

– Акваторија

У непосредној близини оперативне обале налазе се три сидришта, формирана у складу са технолошким операцијама и врсти робе.

– Обалски капацитети

Дужина изграђене оперативне обале уз коси кеј износи 104 м и 76 м уз вертикални кеј. Уз оперативну обалу налазе се четири ранжирана колосијека укупне дужине 2586 м са главном железничком станицом Брчко, лука је повезана једноколосечном трасом.

– Претоварна механицазија

Главна презоварна механизација, годишнјег капацитета од око 915 000 тона омогућава претовар генералних и расутих роба: обала-копно, копно-обала. Механизацију сачинјавају двије порталне дизалице Ганз (5т, 1=30 м.) Позадинска складишта опслужују вилјушкари и утоваривачи.

– Складишта

За регулисање транспортних токова robe, промјене врсте транспорта, као и за потребе производње Лука располаже са 61.000 м² отвореног i 11.000 м² затвореног складишног простора. Затворена складишта су типска, класична падска. Рад у наведеним складиштима организован је по принципу Уговора за складишни простор.

– Царински терминал

У склопу територије Луке налази се царински терминал површине 5.000 м².