Kontakt osoba kriznog štaba JP Luka Brčko doo

Alija Osmanbašić

Zamjenik Direktora za stručno tehničke poslove
dipl.oec
Tel: +387 (0) 49 216-113

Mob.: +387 (0) 62 222-228
alija.osmanbasic@lukabrcko.ba

alijaxy@gmail.com