U saradnji sa lokalnim partnerima Brčko distrikta BiH i saradnicima iz akademske zajednice u BiH, u Brčkom je u organizacija SAEIzZB /NAEIWB okončan projekat “IZAZOVI EVROPSKIH INTEGRACIJA – Uvođenje EU standarda – Korporativna sigurnost i zaštita”.

Kruna aktivnosti su bili okrugli sto koji je održan 29.03.2019.godine u prostorijama hotela “Posavina” , Brčko distrikt BiH dok je 30.03.2019.godine bio rezervisan za obilazak dijela kritične infrastrukture i susrete sa predstavnicima privrednog sektora.

Aktivnostima kojoj su se dana 29.03.2019.godine odazvali predstavnici Kancelarije gradonačelnika, Skupštine, Granične policije te drugih organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH i BiH nazočila je i zamjenica direktora J.P. “Luka Brčko d.BiH” Snježana Novaković dok je dana 30.03.2019.godine, zamjenik direktora g. Alija Osmanbašić, ugostio eksperte na projektu prof.dr. Jasmin Ahić i mr.sci. Kenan Hodžić sa kojima je obišao kompletan areal ovog javnog preduzeća te razgovarao o izazovima sa kojima se ovo preduzeće suočavalo ali i planovima razvoja ovog preduzeća u predstojećem periodu.
Tom prilikom, razmjenile su se informacije o stručnim standardima i predstojećim obavezama uvođenja novih standarda, radi unaprijeđenja nivoa korporativne sigurnost i zašitite u ovom preduzeću, označenim kao pravni subjekt od državnog interesa kako od lokalne zajednice tako i od Vijeća ministara BiH. Dogovorena je i uzvratna posjeta menadžmenta te sagledavanje mogućnosti za zajedničim aktivnostima u predstojećem periodu.
Gosti su se ovom prilikom zahvalili domaćinu g. Osmanbašiću na pruženim informacijama te istakli nadu da je ovo tek prvi korak ka institucionalnoj saradnji dvaju strana.