Izvještaj :  selekcija kandidata za ELEKTRIČARA I NK RADNIKA