2024 -06 -06 _ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА – ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ПОРЕЗЕ