Позиција

Лука Брчко налази се у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине, на десној обали пловног пута ријеке Саве (44 52’N; 18 48’E). (221/224 RKM). Пловност IV категорија, просјечан навигациони период од 260 дана годишње и привреда гравитационог подручја предодредили су значај Луке у односу на узводна пристаништа.

Преко „Луке Брчко“ могуће је остварити директне робне токове реком Савом са подунавским лукама западне и источне Европе, као и са лукама на Сјеверном и Црном мору. Са Европском железничком мрежом повезана је саобраћајница Тузла-Винковци (дозвољено осовинско оптерећење 18 тона). У непосредној близини Луке налази се магистрални путни правац М14.1. Добра повезаност копненим саобраћајницама отвара могућност за успостављање транзитних робних токова, као и токова чије је одредиште у ужем гравитационом подучју Луке Брчко. Удаљеност индустријских центара по видовима превоза приказани су табелом.

Дестинација Реком Железницом Друмом
Сисак 358 265 240
Славонски Брод 140 105 90
Београд 226 213 168
Смедерево 281 292 239
Праховол 537 562 438
Нови Сад 310 189 158
Вуковар 388 86 75
Осјек 457 104 99
Апатин 457 158 121
Сента 396 238 270
Зеница 253 154
Сарајево 337 194