Записник о процјени кандидата и Одлука о избору Виши стручни сарадник за рачуноводство и порезе