2024-06-06_IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I POREZE