2023-09-28_Izvještaj o selekciji kandidata – Interni revizor – latinica