Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2- Rampe i sistem automatske naplate parkinga 2023.