Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata-spremačica