IZVJEŠTAJ O PLAĆENIM RAČUNIMA ZA PERIOD_13-12__17-12-2021