IZVJEŠTAJ O PLAĆENIM RAČUNIMA ZA PERIOD_15_19-11-2021