Odluka o izboru-najuspjesnijeg-kandidata-Tehnički sekretar preduzeća 2018.