Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za računare.