Odluka o izboru najuspješnijeg kandidata -Referent za prodaju i fakturisanje 2018